Tisková zpráva                                                                                              zpět na stránku Pro média

Divadlo Kámen – pražské autorské divadlo

www.divadlokamen.cz

17.3.2016

 

Přednášky v Divadle Kámen

 

Praha – Divadlo Kámen společně s Pražskými domy pořádá i letos umělecky zaměřené přednášky. Přednášky se konají jednou měsíčně, zpravidla v úterý od 18 hod. Dva nejbližší „medailonky“ architektů se uskuteční takto:

 

22.3.2016 MEZI TRADICÍ A POKROKEM: LADISLAV MACHOŇ JAKO PAMÁTKOVÝ ARCHITEKT – přednáší historik umění Ladislav Zikmund-Lender.

 

19.4. 2016 KONSTRUKTÉR LIBEŇSKÉHO MOSTU FRANTIŠEK MENCL

A JEHO „MOSTAŘSKÁ ETIKA“ – přednáší historik umění prof. Rostislav Švácha.

 

Podobně jako na představení Divadla Kámen lze i na přednášky koupit vstupenky předem přes portál goout.cz.

 

Projekt Pražské domy se zabývá především architekturou a historií Prahy v kontextu dějin umění. Jeho základ tvoří víkendové vycházky důkladně mapující jednotlivé domy, jejichž cílem je systematické, podrobné a soustředěné putování napříč dějinami umění, dějinami Prahy, architekturou a dobovými událostmi. Doplněním a rozšířením vycházek jsou přednášky v Divadle Kámen zaměřené na různá další témata jako například urbanismus, umělecká díla ve veřejném prostoru, památková péče či „medailonky“ architektů.

Další informace:

http://prazskedomy.divadlokamen.cz/

https://www.facebook.com/pages/Pra%C5%BEsk%C3%A9-domy/199234336778014

 

Kontakt:

Helena Macháčková

helena.hedvika@divadlokamen.cz

606 167 399