Tisková zpráva                                                                                              zpět na stránku Pro média

Divadlo Kámen – pražské autorské divadlo

www.divadlokamen.cz

2.5.2016

 

Diskusní večer na téma: Divadlo jako architektura okamžiku

 

Praha – Na pátek 13. května připravilo Divadla Kámen další diskusní večer. Bezprostředně po představení Dopis poslaný poštou se bude diskutovat na téma DIVADLO JAKO ARCHITEKTURA OKAMŽIKU. Hlavními diskutujícími hosty večera budou autor výroku režisér Radovan Lipus, režisér Jiří Adámek, muzikolog Matěj Kratochvíl a dominikán Filip Boháč. K aktivní i pasivní účasti jsou zváni všichni, koho téma přítomnosti v divadle zajímá.

 

Mezi podtématy budou například tyto otázky: co je to okamžik? co je to přítomnost? proč je kvůli okamžiku nutné tvořit složité struktury? jak žít přítomnost? co je úkolem režiséra? co je úkolem herce? co je úkolem diváka? jaké jsou rozdíly ve vnímání přítomnosti mezi divadlem/filmem, divadlem/koncertem, divadlem/stavbou, divadlem/mší?

 

Večerní diskusi bude moderovat režisér a šéf Divadla Kámen Petr Odo Macháček, který k tématu říká: ,,Všechna práce, kterou člověk v divadle dělá, vytváření složitých struktur, konfigurací a podobně, směřuje v důsledku jen k tomu, aby všichni účastníci události (herci, muzikanti, diváci, náhodní procházející, ...) měli optimální podmínky k prožití intenzivní přítomnosti. O přítomném okamžiku samozřejmě nejde běžným způsobem rokovat, ale slovy je možné alespoň něco naznačit či nejasně vymezit. Chceme také mluvit o podmínkách, kterými je možné prožitek přítomnosti podpořit.“

 

Další informace o divadle:

http://www.divadlokamen.cz/

 

Další informace o diskusi:

http://www.divadlokamen.cz/akt_duben_2016_1

 

Reportáž z minulé diskuse:

stránky Divadelních novin

 

Foto v tiskovém rozlišení:

http://divadlokamen.cz/img/foto/hry/velke/dopis_z_h.jpg

http://divadlokamen.cz/img/foto/hry/velke/d_s_pilou.jpg

 

Kontakt:

Helena Macháčková

helena.hedvika@divadlokamen.cz

tel. 606 167 399