Tisková zpráva                                                                                              zpět na stránku Pro média

Divadlo Kámen – pražské autorské divadlo

www.divadlokamen.cz

25.1.2017

 

Přednáškový diptych v Divadle Kámen

 

Praha – Divadlo Kámen společně s Pražskými domy pokračuje i v tomto roce v pořádání umělecky zaměřených přednášek. Zahajuje diptychem na téma pomníky/památníky s historikem umění Vladimírem Czumalem.

 

Přednáška s názvem POMNÍK A NESMRTELNOST (31.1.2017) sleduje procesy, které by se daly nazvat zrození pomníku z ducha náhrobku a zrození pomníku z ducha soch bohů. Pojmenovává také pomník/památník jako výtvarný problém a jako prostředek komunikace a dotkne se i jeho vztahu k veřejnému prostoru.

 

Druhá přednáška s názvem POMNÍK A SMRTELNOST (21.2.2017) vychází z pojetí pomníku jako sdělovací formy a převážně na pražském materiálu ukazuje formy a důsledky chápání pomníku jako prostředku utváření národní a státní identity a jako prostředku propagandy.

 

Od východiska v nesmrtelnosti tak přednáškový diptych dospěje ke smrtelnosti jako nepřehlédnutelné vlastnosti pražských pomníků.

 

Přednášky začínají v 18 hod a lze si na ně koupit vstupenky předem přes portál goout.cz.

 

Další informace:

http://prazskedomy.divadlokamen.cz/

https://www.facebook.com/pages/Pra%C5%BEsk%C3%A9-domy/199234336778014

 

 

Kontakt:

Helena Macháčková

helena.hedvika@divadlokamen.cz

tel. 775 718 470