Tisková zpráva                                                                                     zpět na stránku Pro média

Divadlo Kámen – umělecký salón

www.divadlokamen.cz

20.9.2017

 

Historici umění v Divadle Kámen

 

Praha – Divadlo Kámen společně s Pražskými domy pokračuje v pořádání přednášek s předními historiky umění – Vladimírem Czumalem, Ladislavem Zikmundem-Lenderem a Jakubem Syneckým. Společným tématem čtyř naplánovaných přednášek je moderní architektura.

 

Dvojice přednášek Vladimíra Czumala (26.9. a 24.10. 2017) s názvem DEMOKRACIE STAVÍ (ALE JAK?) - Architektura mladé Československé republiky se pokusí ukázat, co masarykovská devíza Demokracie staví znamenala v české architektuře, jak obtížné bylo naplnit požadavek reprezentace nového státu architekturou zároveň moderní a slovanskou a proč nakonec v hledání slohu zvítězily univerzálně abstraktní formy funkcionalismu.

 

Přednáška Ladislava Zikmunda-Lendera (21.11. 2017) s názvem KALIFORNSKÉ SNY – Cesty moderní architektury z Čech do Kalifornie a zpět představí tři cesty, kterými si česká architektura našla cestu na Západní pobřeží Spojených států.

 

Přednáška Jakuba Syneckého (5.12. 2017) s názvem MODERNISTÉ V PODSKALÍ

naváže na víkendové vycházky Pražských domů, které se v tomto roce věnovaly právě oblasti Podskalí a jejichž cílem je důkladně, systematicky, podrobně a soustředěné mapovat jednotlivé pražské domy.

 

Přednášky začínají v 18 hod a lze si na ně koupit vstupenky předem přes portál goout.cz.

 

 

Další informace:

www.divadlokamen.cz

http://prazskedomy.divadlokamen.cz/

 

 

Kontakt:

Helena Macháčková

helena.hedvika@divadlokamen.cz

tel. 606 604 875