Tisková zpráva                                                                                     zpět na stránku Pro média

Divadlo Kámen – umělecký salón

www.divadlokamen.cz

14.1.2019

 

 

Divadlo Kámen a jeho Asi ani zahrada tentokrát s Matějem Kratochvílem (minimalismus divadelní i hudební, rozkoš z opakování)

 

Praha – V sobotu 30. března od 19.30 uvede Divadlo Kámen svou nejminimalističtější hru ASI ANI ZAHRADA. Hra je „příběhem a koncertem o zahradních kráterech a létajících předmětech těžších než vzduch“. Hudební (koncertní) část při tomto představení provede Matěj Kratochvíl – akademický etnomuzikolog a lidový hudebník, který spojuje saxofon, klarinety a fujaru s elektronikou, z čehož vznikají minimalistické plochy.

 

„Hra je poskládána z osmi hereckých výstupů šesti herců a devíti několikaminutových hudebních vstupů. Divadlo a hudba se jednoduše střídají. Jsou rovnocennými složkami, které se samozřejmě vzájemně silně ovlivňují, které ovšem nejsou jedna druhé nijak podřízené,    ani divadlo ani hudba neusilují o dominanci“, popisuje hru režisér Petr Odo Macháček.

 

„Divadelní část byla od počátku pojímána jako minimalistická, ale při jednotlivých provedeních/představeních se v koncertní části vystřídala řada kapel i interpretů různých žánrů. Nyní poprvé dojde ke spojení s minimalistickou hudbou Matěje Kratochvíla. Jsme tedy jsme přesvědčeni, že půjde o jedno z nejminimalističtějších představení nejen v našem repertoáru, ale ve všech existujících repertoárech českých divadel vůbec,“ doplňuje režisér Petr Odo Macháček.

 

Hra Asi ani zahrada měla premiéru již v roce 2010, v posledních letech se hraje při různých příležitostech a nyní je uváděna jako doplnění/rozšíření třívíkendového kurzu divadelního minimalismu,  který Divadlo Kámen pořádá ve spolupráci s NIPOS Artama.

 

Více o inscenaci a kurzu minimalismu::

https://www.divadlokamen.cz/zahrada_std

http://www.nipos-mk.cz/?p=35744

Kontakt:

Blanka Křemenová; blankakremenova@gmail.com; tel.: 724 788 040

Fotografie v tiskovém rozlišení: https://divadlokamen.cz/fotografie

 

Matěj Kratochvíl - akademický etnomuzikolog a lidový hudebník, který spojuje saxofon, klarinety a fujaru s elektronikou, z čehož vznikají minimalistické plochy (vedle toho působí v duu s Darrellem Jónssonem, v různých cimbálových muzikách a časopise HIS Voice).

 

Divadlo Kámen je pražské autorské divadlo a zřejmě jediné české divadlo zaměřené na minimalismus a formalismus v činohře. Kromě divadelních projektů pořádá také semináře, debaty a vzdělávací programy o soudobém umění v širších souvislostech. Své poznatky a názory zveřejňuje například v Divadelních novinách (na webu Postřehy o Divadle Kámen, Management přítomnosti) a na svých stránkách.